Nemoguće je uravnotežiti ove težine. Ovo nije valjana mreža poliedra.