Krugovi i PiPi Day

Postoji čak i Pi dan svake godine, koji ili pada 14. ožujka, jer π3.14, ili 22. srpnja, jer π227.