Krugovi i PiSphere Surface

Da bismo pronašli površinu neke kugle, još jednom je možemo približiti drugačijim oblikom - na primjer, poleded s puno lica. Kako se broj lica povećava, poliedar počinje sve više podsjećati na sferu.

Uskoro: Dokazivanje površine sfere