Riječnik

Odaberite jednu od ključnih riječi s lijeve strane ...

Preslikavanja i simetrijaHomotetija

Vrijeme čitanja: ~5 min

Do sada smo samo gledali transformacije. Razmislimo sada o transformaciji koja nije takva: homotetija mijenja veličinu lika čineći ga većim ili manjim.

Sve homotetije imaju središte i koeficijent homotetije. Središte je referentna točka, a koeficijent homotetije govori o tome koliko se lik povećava ili smanjuje. Ako je koeficijent između 0 i 1, slika je od originala. Ako je koeficijent veći od 1, slika je od originala.

Faktor skale: ${s}

DOLAZI - Više o homotetiji

Archie